Page 63 - SSG El Aletleri 2017-2 Katalog
P. 63

                                                                                              www.sgsgrup.com
  Maket Bıçağı
 lümin um  vde
Otomatik Bıçak Kilitleme Sistemi
Yüksek Basınca Dayanıklı Alüminyum Gövde
Isıl İşlem Uygulanmış Yüksek Karbon Çeliği Bıçak
Kolay Kesim Sağlayan Gövde Dizaynı
                          S
Paket /Koli
FİYATI
S
KODU
ADE /
AÇIKLAMA
      24 240 3.90
              C
NG
SGS160
CUT
T
TT
RO
TE
ER
ON
      R B
B
L
LA
                                  Maket B
Plasti  vde
Bı
ıça
ağ
ğı
ı
Otomatik Bıçak Kilitleme Sistemi
       n Kolay Kesim Sağlayan
k
a
r
b
o
Ç
e
l
l
i
i
i
Y
asınca Dayanıklı
Y
Yü
P
G G
ö övde
P
k
P
ğ
ğ
ğ
ü
ük
i
i
B
i
ı
l
l
l
k
k
a
a
a
B B
ı
s
s
se
s
s
s
ı
t
t
t
ç
ç
a
ç
a
e
e
i
i
i
a
k
k
kB
k
k
k
B
a
  I
ş Yüksek
I
I
s
s
sı
ı
ı
l
l
lİ
İ
İ
ş
ş
şl
l
le
e
e
m
m
m
U
U
Uy
y
yg
g
g
u
u
u
l
l
l
a
a
a
n
n
nm
m
m
ı
ış
  K
K K
a
a
r
r
b
b
o
o
n
n
Ç
Ç
e
e
l
  G Gö
öv
vd
de
e D
Di
iz
za
ay
yn
nı
ı
          S
KODU
AÇIKLAMA
      
Paket /Koli
FİYATI
     C
G
SGS156
/
24 240 2.75
CU
T
T
T
R
RON
TE
E
R
R BL
NG
 LADE
         62
S
S
S
S
G
G
   61   62   63   64   65