Page 125 - SSG El Aletleri 2017-2 Katalog
P. 125

 HRC:50-52
HRC:50-52
Somun Adaptörü
Extreme
Ma neti  ut Driver
Extreme
Ma neti  ut Driver
KODU AÇIKLAMA Paket /Koli FİYATI
SGS1860 3    12/72 16.00 Man eti Somun dapt rü       SGS1861     12/72 27.50
KODU
SGS1826 SGS1827
AÇIKLAMA
  / 5mm   / 50mm
Paket /Koli
400/2400 200/1200
FİYATI
0.42 0.84
KODU
SGS1828 SGS1829
AÇIKLAMA
  / 5mm   / 50mm
Paket /Koli
FİYATI
Yıldı Uçlu Bits
Po idri Uçlu Bits
           
  m    i m
           
  m    i m
Bits Uç Adaptörü
SDS Plus
Bits Uç Adaptörü
Man eti  its ç dapt rü
AÇIKLAMA Paket /Koli FİYATI
HEX
Plus Man eti  its ç dapt rü
KODU AÇIKLAMA Paket /Koli FİYATI
KODU
SGS1830 i        10/1000
Manyetik
3.00
SGS1831 i        25/250 8.75
Somun Adaptörü
Manyetik
KODU
SGS1850 SGS1851 SGS1852 SGS1853 SGS1854 SGS1855 SGS1856 SGS1857 SGS1858 SGS1859
Paket /Koli
70/420 60/360 60/360 55/330 55/330 45/270 45/270 45/270 40/240 24/144
ATI 3.50 4.25 5.00 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 8.00 9.00
           
  m  
m
AÇIKLAMA
 x 5 x 5 8x 5 x 5 10x 5 11x 5 1 x 5 13x 5 1 x 5 1 x 5
F
YA
 
      
8-10-13mm
      
6-7-8-10-12-13mm
Fİ
İ
 
 
Y
 
 
 i
i
 
 m
124
           
Man eti Somun dapt r
  m    i m
www.sgsgrup.com
400/2400 0.42 200/1200 0.84
r
rü
ü
ü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   123   124   125   126   127